School of Hits

School of Hits | DJ / Producer Privéles

Algemene Voorwaarden (01-01-2023)

Voor iedereen die lessen volgt bij School of Hits gelden de volgende voorwaarden. Deze voorwaarden maken ook deel uit van de lesovereenkomst tussen de docent en de betaler van de lessen.

Algemene voorwaarden pakketten

 1. Lessen zijn in principe individueel, wekelijks en opeenvolgend.
 2. Lessen met twee personen worden gefactureerd volgens het DUO tarief: 150% van het individuele tarief.
 3. Bij facturatie van een pakket wordt bij iedere factuur 2% administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Een pakket kan niet tussentijds worden opgezegd en wordt niet gerestitueerd. Daarentegen is de termijn zo overzichtelijk dat dat ook niet nodig is.
 5. Alleen het Advanced pakket wordt ookwel om de week gegeven.
 6. Voor leerlingen ouder dan 21 jaar wordt 21% BTW in rekening gebracht.
 7. Lessen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd maar liefst natuurlijk veel eerder. Dit geldt ook voor de docent. Lessen die niet gegeven kunnen worden zullen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. De les schuift dan door naar de volgende week.
 8. Een niet gevolgde les die niet langer dan 24 uur van tevoren is afgezegd kan niet worden ingehaald.

Algemene voorwaarden Abonnementen

 1. Een abonnement is geldig voor één jaar (12 maanden) en kan op ieder moment worden gestart. Een abonnement wordt alleen verlengd met vooraf schriftelijke toestemming van de betaler.
 2. Gebaseerd op 40 lesweken per jaar volgens schema schoolvakanties regio Noord
  • We gaan er daarbij vanuit dat er 2 lessen per jaar (volledig lesjaar is 42 weken) niet gevolgd worden.
 3. Niet gevolgde lessen worden niet gerestitueerd maar kunnen wel worden ingehaald mits langer dan 24 uur van tevoren gemeld.
  • We gaan pas over tot het inhalen van lessen als er meer dan 2 op tijd zijn afgezegd.
 4. Facturatie vindt 1x per kwartaal plaats middels automatisch incasso.
 5. Een abonnement is bedoeld om tenminste een jaar lang les te hebben voor een aantrekkelijk tarief en de kosten daarvan te spreiden over het jaar.
 6. Abonnementen zijn schriftelijk opzegbaar, vóór de eerste van de maand, met een opzegtermijn van één kalendermaand. Als de maand van de opzegtermijn niet binnen het reeds gefactureerde kwartaal valt wordt deze alsnog gefactureerd.
 7. Bij opzegging wordt het tot dan toe betaalde abonnementsgeld, inclusief opzegtermijn, gedeeld door het lestarief dat geldt bij een pakket met dezelfde lengte per les (inclusief administratiekosten). Als het aantal lessen uit die berekening groter is dan het aantal gevolgde lessen tot dan toe heeft de leerling nog een ’tegoed’. Is het tegoed negatief, dan wordt dit gefactureerd.
 8. De lessen die iemand nog tegoed heeft, op basis van bovenstaande berekening, worden niet gerestitueerd maar kunnen wel worden gevolgd mits deze buiten het schema van de schoolvakanties regio noord vallen en gevolgd kunnen worden binnen de opzegtermijn.
 9. Bij afname van een abonnement betaal je geen administratiekosten.

© 2024 School of Hits

Thema door Anders Norén